خانه بوم گردی اصفهان

امروز ساعت 5 بعد از ظهر نخستین جلسه تشکیل خانه ی بوم گردی در موسسه آوای دشتیاران برگزار میشه

دکتر لطفی و دانش آموختگان راهنمای طبیعت از دعوت شدگان این نشست هستند

به امید خدا امروز بچه ها پیرامون مشکلاتشون با خانم دکتر لطفی صحبت میکنند و برنامه ریزی برای ثبت این کانون و انتخاب هیات اجرایی و کار سپاری به بچه ها انجام میشه

عکسها و گزارش نشست رو فردا منتشر میکنم