9 شهریور روز یوز

برای دومین سال پیاپی این افتخار رو داشتیم که برای یوز ایرانیجشنواره ای بگیریم و به همراه دوستان عزیزم برای بچه ها و خانواده هاشون کارگاه آموزشی آشنایی با محیط زیست و گونه های در حال انقراض و به خصوص یوز ایرانی رو برگزار کنیم.

برای برگزاری این کارگاه موسسه آموزشی آوای دشتیاران همچون همیشه با همراهی دانشجویانش بهترین حضور رو داشتند

دوستان عزیزم در انجمن صنفی راهنمایان تور اصفهان هم امسال با قوای کامل شرکت کردند و مهمتر از هم خانم فریدنی که با تلاشو پشتکار زیاد هماهنگی ها و دوندگیهای زیادی برایبرپایی این مراسم داشتند

همگی خدا قوت

مهدی گلی
خانم توفیق نیا رییس هیات مدیره آوای دشتیاران مهدی گلی راهنمای تور امیر فرح نسب پژوهشگر محیط زیست حمید زارعی مدیر عامل موسسه آوای دشتیاران
مهدی گلی
مهدی گلی راهنمای طبیعت گردی – امیر فرح نسب پژوهشگر محیط زیست و آقای گندمکار

IMG_0095

IMG_0086
دوستانی که زحمت کشیدند برای اینکه این مراسم به بهترین نحو برگزار بشه و زحمت اصلی و هماهنگی هم به دوش دوست و همکار خوبم نیلوفر فریدنی بود که ردیف پایین دقیقا در وسط قرار گرفته

ادامه خواندن “9 شهریور روز یوز”