عقدا

روزی که از روزمرگی خسته شدم و تصمیم گرفتم به همراه یک گروه خوب از ارامنه جلفا بر خلاف جریان طبیعی تور هام یه سری به کویرورزنه و عقدا و […]

این روزها…

این روزها در خانه به سر میبرم و لذت استراحت و در کنار خانواده بودن را تجربه میکنم بعد از ظهر ها هم دوربین به دوش برای عکاسی و پیاده […]